METSÄSTYS JA TOIMINTA METSÄSTYSSEURASSA

Jyllin Metsästysseurassa harrastetaan monipuolista metsästystä.

Hirviseurue on suurin harrastajaryhmä. Se metsästää hirveä ja valkohäntäkaurista. Hirvenmetsästys toteutetaan jahtipäällikön johdolla. Hirviseurueeseen liittyminen  tapahtuu ottamalla yhteys jahtipäällikköön ja hirviseurue tekee päätöksen jäsenyydestä. Kauriita on myöskin seuran alueella metsästettäväksi. Lisäksi metsästetään jäniksiä, kettuja ja riistalintuja. Alueemme läpi virtaava joki mahdollistaa myös pienimuotoisen vesilintumetsästyksen.

Metsästys toteutetaan metsästyslain ja asetuksen sekä riistanhoitopiirin määräysten mukaisesti. Jouluaatto ja joulupäivä on vuosittain rauhoitettu metsästykseltä.